Content för Sveriges Skateboardförbund

Vi fick i uppdrag av Sveriges Skateboardförbund att arbeta fram en dokumentation som ska hjälpa landets kommuner att fatta sunda och välgrundade beslut kring säkerheten i landets skateparker.

En svår balansgång att inte låta nedlåtande mot andra utövare men ändå värna om skateboardens kultur och särart. Och det är ju trots allt skejtarna som slagits för och arbetat fram alla betongparker.

Arbetet mynnade ut i rekommendationer som kommer att distribueras som trycksak och finns även publicerad på SSF´s webb (som vi oxå byggt).

Ni kan läsa och ladda ner en PDF av rekommendationerna här:

Säkerheten i våra skateparker