Content | Sveriges Skateboardförbund

Vi kommer att skriva en avhandling på uppdrag av ett av Riksidrottsförbundets anslutna förbund, Sveriges Skateboardförbund.

Målet är att få landets kommuner att få en ökad förståelse för skateboards kultur och förutsättningar + sätta guidelines för hur de ska hantera de anläggningar där förbundets anslutna föreningar bedriver sin verksamhet.

Projektet är i sin linda men vi kommer att ta fram både tryckt och digitalt material.

Sveriges Skateboardförbund